Ochrana životního prostředí

Environmentální politika a ochrana životního prostředí

Environmentální politika je prohlášení ukazující naší snahu neustále pracovat na zlepšení stavu životního prostředí ve všech oblastech a činnostech společnosti Toyota Louwman Praha. V našich aktivitách usilujeme o to, aby veškeré obchodně podnikatelské činnosti měly vždy prioritně na zřeteli vedle kvality výrobků a poskytovaných služeb také pozitivní přístup k životnímu prostředí.

Principy Environmentální politiky naší společnosti:
  • Respektování a dodržování právních předpisů a jiných doporučených opatření v oblasti ochrany životního prostředí
  • Hledání možností a prostředků vedoucích k neustálému zlepšování se v přístupu k životnímu prostředí
  • Prevence znečišťování a eliminace vzniku škodlivých odpadů
  • Zavádění a zlepšování nových technologií a pracovních postupů, které jsou šetrné k životnímu prostředí a minimalizují negativní dopady naší činnosti na životní prostředí
  • Nabízet a poskytovat zákazníkům výrobky a služby splňující parametry standardů kvality v souladu se zásadami ochrany životního prostředí
  • Systematické vzdělávání a motivace zaměstnanců k zodpovědnému chování vůči životnímu prostředí tak, aby plně chápali nutnost ochrany životního prostředí a aktivně prosazovali Environmentální politiku společnosti ve všech oblastech své činnosti
  • Budeme prosazovat, aby zásady Environmentální politiky uplatňovali i naši dodavatelé výrobků a služeb
Respekt k přírodě = Respekt k lidem
Zásady pro soubory cookie

Tyto internetové stránky používají cookies k uložení vaší konfigurace vozů jen při aktuální návštěvě stránek a webové statistiky. Úplné zakázání souborů cookie ve vašem prohlížeči může způsobit nefunkčnost některých částí těchto internetových stránek.

Toyota Reliability No.1

Toyota

SVĚTOVÁ

ZNAČKA Č.1

Jednička

ve spolehlivosti

TÜV zpráva 2016

Zjistěte více