Ochrana životního prostředí

Environmentální politika a ochrana životního prostředí

 
Environmentální politika je prohlášení ukazující naší snahu neustále pracovat na zlepšení stavu životního prostředí ve všech oblastech a činnostech společnosti Toyota Louwman Praha. V našich aktivitách usilujeme o to, aby veškeré obchodně podnikatelské činnosti měly vždy prioritně na zřeteli vedle kvality výrobků a poskytovaných služeb také pozitivní přístup k životnímu prostředí.

 

Principy Environmentální politiky naší společnosti:

  • Respektování a dodržování právních předpisů a jiných doporučených opatření v oblasti ochrany životního prostředí
  • Hledání možností a prostředků vedoucích k neustálému zlepšování se v přístupu k životnímu prostředí
  • Prevence znečišťování a eliminace vzniku škodlivých odpadů
  • Zavádění a zlepšování nových technologií a pracovních postupů, které jsou šetrné k životnímu prostředí a minimalizují negativní dopady naší činnosti na životní prostředí
  • Nabízet a poskytovat zákazníkům výrobky a služby splňující parametry standardů kvality v souladu se zásadami ochrany životního prostředí
  • Systematické vzdělávání a motivace zaměstnanců k zodpovědnému chování vůči životnímu prostředí tak, aby plně chápali nutnost ochrany životního prostředí a aktivně prosazovali Environmentální politiku společnosti ve všech oblastech své činnosti
  • Budeme prosazovat, aby zásady Environmentální politiky uplatňovali i naši dodavatelé výrobků a služeb

 

Respekt k přírodě = Respekt k lidem

Zásady pro soubory cookie

Tyto internetové stránky používají cookies k uložení vaší konfigurace vozů jen při aktuální návštěvě stránek a webové statistiky. Úplné zakázání souborů cookie ve vašem prohlížeči může způsobit nefunkčnost některých částí těchto internetových stránek.

Jednička ve spolehlivosti TÜV zpráva 2016 Toyota Reliability No.1

Toyota

SVĚTOVÁ

ZNAČKA Č.1