Řešení pojistných událostí

Jak je potřeba postupovat při vzniku dopravní nehody


Veškeré pojistné události nahlašte přímo v našem autoservisu.

Vyplněním hlášenky u nás se zbavíte veškeré další administrativy spojené s touto událostí a my ji za Vás kompletně vyřešíme včetně protokolu z dopravního inspektorátu a souhlasu leasingové společnosti s proplacením škody. Platbu za opravu vyřešíme přímo s pojišťovnou, takže nebudete muset opravu financovat.

 

Jste-li poškozeným účastníkem nehody v tuzemsku


Domníváte-li, že škoda přesahuje 100.000,- Kč, ihned zavolejte policii. Je-li škoda nižší, jednejte přímo s protistranou (řidičem a majitelem vozidla).

Protokol podepište jedině tehdy, když mu zcela rozumíte. Máte právo napsat vlastní vyjádření a popis nehody. Napište si přesnou adresu, telefon rodné číslo řidiče viníka a státní poznávací značku vozidla, které nehodu způsobilo včetně adresy policie, která nehodu vyšetřovala. Zjistěte si osobní údaje případných svědků dopravní nehody.

Pokuste se co nejdříve získat doklady, prokazující odpovědnost řidiče (škůdce) nebo majitele vozu za škodu.

Zjistěte, u které pojišťovny má viník nehody uzavřenou smlouvu a nechte si ústřižkem prokázat platnost nebo zaplacení této smlouvy.

Havárii ohlašte, i když s tím viník nesouhlasí.

V případě, že Váš automobil je firemní, máte nárok na bezplatné zapůjčení náhradního automobilu.

 

Podklady od škůdce:

 • podepsaná a vyplněná hlášenka (oznámení o škodě způsobené provozem vozidla na formuláři pojišťovny škůdce k povinnému ručení)
 • kopie velkého technického průkazu
 • kopie řidičského průkazu
 • kopie útržku nebo průkazku k povinnému ručení s číslem smlouvyPodklady od poškozeného:

 • podepsaná a vyplněná hlášenka (oznámení o škodě vzniklé provozem vozidla na formuláři pojišťovny škůdce)
 • kopie velkého technického průkazu
 • kopie řidičského průkazu
 • souhlas s proplacením na náš účet
 • kopii leasingové smlouvy, je-li vozidlo na leasing

 

Jste-li viníkem nehody v tuzemsku

Domníváte-li, že škoda přesahuje 20.000,- Kč, ihned zavolejte policii. Protokol podepište jedině tehdy, souhlasí-li jeho znění se skutečností.

Napište si přesnou adresu, telefon, rodné číslo poškozeného řidiče a státní poznávací značku auta, kterému byla škoda způsobena včetně adresy policie, která nehodu vyšetřovala. Důležití jsou svědkové a další účastníci nehody.

Nejpozději do 14 dnů ohlašte nehodu na adresu nejbližší pobočky pojišťovny, se kterou máte uzavřenu smlouvu o povinném ručení, je možno i telefonicky, toto ale musí pojišťovna do sedmi dnů písemně potvrdit. Je možno nahlásit u nás a my zařídíme předání na pojišťovnu.

 

Podklady od poškozeného:

 • Vámi podepsaná a vyplněná hlášenka pro poškozeného (oznámení o škodě vzniklé provozem vozidla na formuláři vaší pojišťovny k povinnému ručení)
 • kopie Vašeho velkého technického průkazu
 • kopie Vašeho řidičského průkazu
 • kopie Vašeho útržku nebo průkazku k povinnému ručení s číslem smlouvy

 

Podklady pro opravu škody na vašem vozidle z vašeho havarijního pojištění:

 • podepsaná a vyplněná hlášenka (oznámení o havárii )
 • kopie velkého technického průkazu
 • kopie řidičského průkazu
 • souhlas s proplacením na náš účet
 • kopii leasingové smlouvy, je-li vozidlo na leasing
 • protokol policie (je-li)

 

Jste-li poškozeným účastníkem nehody v zahraničí

Ihned zavolejte místní policii. Nehodu ohlašte na telefonní číslo kanceláře pojistitelů daného státu (je uvedeno v zelené kartě).

Protokol podepište jedině tehdy, když mu zcela rozumíte. Jinak máte právo doplnit jej o vlastní popis průběhu nehody v češtině. Napište si přesnou adersu, telefon, rodné číslo řidiče viníka a státní poznávací značku auta, které nehodu způsobilo a také stejné údaje o případných dalších účastnících nehody a osobní údaje svědků včetně adresy policie, která nehodu vyšetřovala.

Zjistěte, u které pojišťovny má viník nehody smlouvu. Svůj nárok na náhradu škody pak uplatňujte prostřednictvím vaši pojišťovny přímo u této pojišťovny.

 

Jste-li viníkem nehody v zahraničí

Zavolejte ihned místní policii. Protokol podepište jedině tehdy, když mu zcela rozumíte. Jinak máte právo doplnit jej o vlastní popis nehody v češtině.

Dbejte na správné určení míry své viny na nehodě a rozsahu vzniké škody. Napište si jméno, přesnou adresu, telefon, rodné číslo ostatních účastníků a svědků nehody včetně adresy policie, která nehodu vyšetřovala.

Další rady jak postupovat v případě nehody získáte v kanceláři pojistitelů dané země (je uvedeno na zelené kartě) Po návratu informujte ihned o nehodě svoji pojišťovnu. 
 Zásady pro soubory cookie

Tyto internetové stránky používají cookies k uložení vaší konfigurace vozů jen při aktuální návštěvě stránek a webové statistiky. Úplné zakázání souborů cookie ve vašem prohlížeči může způsobit nefunkčnost některých částí těchto internetových stránek.

Jednička ve spolehlivosti TÜV zpráva 2016 Toyota Reliability No.1

Toyota

SVĚTOVÁ

ZNAČKA Č.1